Ressurser

Samarbeid med andre:
Ressursgruppen består av: Dagfinn Ribe og Randi Normann

Lødingen Næringsforum er med i prosjekt ”Vesterålen Næringslivssamarbeid”. Randi Normann sitter i styringsgruppen med Dagfinn som vara. Det har også vært flere temamøter for hele Vesterålen, og vi bedrifter fra Lødingen har vært godt representert på disse møtene.

På grunn av Lødingens geografiske beliggenhet er det også viktig for oss å ha en nær dialog med bl.a. Harstadregionens Næringsforening, Narvikregionens Næringsforening og andre. Et godt eksempel på dette er vår kontakt mot Hamarøy og Tysfjord kommuner i forbindelse med prosess rundt konseptvalgutredning E6 og E10.

Eksterne linker

Nisselørdag:
Ressursgruppen består av: Toril Sareussen, Ann- Ingrid E. Kanstad, Audny Strøm, Atle Andersen, Yngve Nyheim og Randi Normann.

Mer info

Med fokus på muligheter

Ressursgruppen består av: Ann- Ingrid E Kanstad, Trond-Viggo Nilsen, Harald Myrland, Audny Strøm

For 3. året på rad arrangerer vi ”Med fokus på muligheter” 5. juledag. Dette er en arena der folk som er hjemme på juleferie treffer fastboende samtidig som vi fokuserer på muligheter for Lødingen. Dette har vært en kjempesuksess og i år har bla fokus på gründere og enmannsbedrifter. Se for øvrig program fra i fjor.

Samferdsel

Ressursgruppen for samferdsel består av:

Bjarte Juliussen, Steve Strøm, Audny Strøm, Bjørn Hegstad, Dagfinn Ribe, Atle Andersen og Randi Normann.

Det siste året har vi hatt stor fokus og brukt mange ressurser på prosess rundt utarbeiding av konseptvalgutredning (KVU) for E6 (Hammarøy – Mørsvikbotn og E10 (Sortland- Snubba). Vi har bl.a. etablert et samarbeid med Hamarøy og Tysfjord kommuner med målsetting om å synliggjøre viktigheten av å gjøre ei grundig vurdering av nord- sør aksen mot Fauske. Se våre uttalelser som er utarbeidet i denne forbindelse.

Relaterte dokumenter