Hopp til innholdet

Orientering om ny utdanningsmulighet i yrkesfag

Lødingen Næringsforum i samarbeid med Lødingen kommune og videregående skole i Lødingen inviterer til informasjonsmøte om ny utdanningsmulighet for elever på yrkesfag.

Møt opp på kantina til Lødingen Videregående skole tirsdag 4.februar kl 15. Nordland Fylkeskommmune gir en orientering om mulig nytt tilbud på skolen. Det er viktig at så mange som mulig stiller opp. Vi må vise at Lødingensamfunnet står sammen og ønsker å beholde skolen her.